Ảnh đại diện Hưng (AG5355)
Nguyễn *** Hưng
Thông tin nghề nghiệp

Long An
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp