Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Toàn (AG6753)
Bùi *** Toàn
09/04/1991
0799760***
Tp Hồ Chí Minh
hitokiri.shei***@gmail.com
Nam
*** Thoại Ngọc Hầu,Phú Thạnh,Tân Phú,TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết