Ảnh đại diện Hòa (AG7515)
Phạm *** Hòa
29/08/1998
0394233***
Hà Nội
hoaf.***@gmail.com
Nam
Tổ dân phố số ***, Phùng Khoang, Trung Văn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết