Ảnh đại diện William (AG8570)
*** William
05/04/1954
0943274***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
william.sabi***@gmail.com
Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

30
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết