Ảnh đại diện Thiện (AG9355)
Trần Minh Thiện
21/12/2001
0773755***
Tp Hồ Chí Minh
tranminhthien.21122***@gmail.com
Nam
*** Trần Văn Hoàng, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết