Ảnh đại diện Tú (AG9380)
Trần Bá Tú
25/06/1997
0963421***
Tp Hồ Chí Minh
trantu.***@gmail.com
Nam
*** Trần Bình Trọng, Phường 9, quận Bình Thạnh , TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
15 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết