Ảnh đại diện Tung (AG9933)
Lê Văn Tung
28/06/1996
0334189***
Tp Hồ Chí Minh
Tungleva***@gmail.com
Nam
*** Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết