Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Giang (AH0025)
Bùi *** Giang
02/08/1987
0978484***
lionkingroar2***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Thông – Phường 3 – Thành phố Tân An – Long An.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trên đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết