Ảnh đại diện Hải (AH0870)
Nguyễn *** Hải
07/07/1993
0948533***
Tp Hồ Chí Minh
hainguyen***@gmail.com
Nam
*** Đào Sư Tích, Phước Lộc, Nhà Bè TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết