Ảnh đại diện Khuyết (AH1172)
Tô Bùi *** Khuyết
27/05/1997
0349549***
Tp Hồ Chí Minh
tobuidukhuyet1***@gmail.com
Nam
Tiên Thuận Huyện Bến Cầu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết