Ảnh đại diện Khanh (AH2082)
*** Khanh
06/04/1995
0985230***
Tp Hồ Chí Minh
khanh19951***@gmail.com
Nam
Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết