Ảnh đại diện Quân (AH3437)
Nguyễn *** Quân
01/06/1998
0352954***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đăk Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Ntquanc***@gmail.com
Nam
Thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hoà Phong
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đăk Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, (có thể thay đổi nơi làm việc)
9 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết