Ảnh đại diện Sơn (AH3918)
Nguyễn *** Sơn
16/09/1996
0928399***
Hà Nội
nhsonc***@gmail.com
Nam
Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết