Ảnh đại diện Bảo (AH4204)
Đào *** Bảo
26/02/1991
0365816***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
daoquocbao***@gmail.com
Nam
*** Lê Thị Nho
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Cao đẳng
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
18 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết