Ảnh đại diện Hiệp (AH4446)
Cao Hoàng *** Hiệp
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp