Ảnh đại diện Sạn (AH4534)
Ngưu *** Sạn
07/07/1993
0387124***
Tp Hồ Chí Minh
nguu***@gmail.com
Nam
Số ***, đường 295, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, TpHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết