Ảnh đại diện Huy (AH4714)
*** Huy
18/02/1989
0792951***
Tp Hồ Chí Minh
Donphuong***@gmail.com
Nam
Ấn Đạt - Lợi Hải - Thuận Bắc - Ninh Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Ngân hàng - Tài Chính
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết