Ảnh đại diện Lên (AH4754)
Mai *** Lên
05/07/1988
0835519***
Bình Thuận
maiduc***@gmail.com
Nam
Khu phố ***, thị trấn Liên Hương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bình Thuận
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết