Ảnh đại diện Tân (AH5372)
Nguyễn Lộc *** Tân
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hậu Giang
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp