Ảnh đại diện Trường (AH6503)
Đỗ Nhật Trường
26/06/1990
0812256***
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
donhattruon***@gmail.com
Nam
Xã Vĩnh phú Đông
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
7,5 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết