Ảnh đại diện Cường (AH7252)
Ngô *** Cường
21/06/1979
0909750***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
phuoccuong***@gmail.com
Nam
***, đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Khác
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
1 USD
Luật sư
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết