Ảnh đại diện Dạng (AI0645)
*** Dạng
01/07/1994
0916398***
Đà Nẵng
dangle1***@gmail.com
Nam
Nam sơn hòa tiến hòa vang tp đà nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết