Ảnh đại diện Hạnh (AI2428)
Hoàng *** Hạnh
04/04/1985
0977906***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
hdh022***@gmail.com
Nam
*** Đường TL54, Tổ 10, Khu phố 2, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

11
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
12 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết