Ảnh đại diện Ninh (AI2580)
*** Ninh
11/08/1986
0977067***
Bình Định
nguyenninh86***@gmail.com
Nam
Cat thanh phu cat binh dinh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Bình Định
8 triệu
Công chứng viên
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết