Ảnh đại diện Vũ (AI6108)
Võ Trường Vũ
29/06/1996
0343563***
vtvu.1***@gmail.com
Nam
***, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết