Ảnh đại diện Hưng (AI6145)
Nguyễn *** Hưng
05/07/1994
0868953***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyendinhhung1***@gmail.com
Nam
*** Đường TL44, Phường Thạnh Lộc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết