Ảnh đại diện Hoàng (AI6984)
Nguyễn *** Hoàng
01/09/1988
0915565***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyenvanhoang***@gmail.com
Nam
Giong cát, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
20 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết