Ảnh đại diện Bảo (AI7730)
Nguyễn Huỳnh Duy Bảo
26/06/1993
0868457***
Tp Hồ Chí Minh
quangbkav2***@gmail.com
Nam
*** Đường số 10, phường Cát Lái, q.2
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết