Ảnh đại diện Bảo (AI7810)
Trần *** Bảo
30/03/1996
0962483***
Tp Hồ Chí Minh
duybao***@gmail.com
Nam
*** Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8. tPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
,8 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết