Ảnh đại diện Nam (AI8774)
Châu *** Nam
02/04/1998
0352471***
Tp Hồ Chí Minh
chauhoainamlkt***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Quang Bích, Phường 13
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết