Ảnh đại diện Phát (AJ0906)
Huỳnh *** Phát
13/06/1996
0937307***
Cần Thơ
ngochant***@gmail.com
Nam
Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Cần Thơ
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết