Ảnh đại diện Quyền (AJ2101)
Nguyễn *** Quyền
07/07/1986
0369895***
Tp Hồ Chí Minh
ndquyen1***@gmail.com
Nam
*** Đường 15, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết