Ảnh đại diện Anh (AJ2272)
*** Anh
26/02/1996
0984574***
Hà Nội, Thanh Hóa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hoanganhle***@gmail.com
Nam
xã Thọ Ngọc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Thanh Hóa, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết