Ảnh đại diện Thanh (AJ2458)
Nguyễn *** Thanh
14/03/1980
0909851***
Tp Hồ Chí Minh
xuanthanh***@gmail.com
Nam
Cách mạng Tháng ***, Phường 13, Quận 10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Quy hoạch
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết