Ảnh đại diện Giang (AJ2855)
Trần *** Giang
05/07/1986
0829096***
Hà Nội
huygiang***@gmail.com
Nam
số *** phố Cao Thắng - Yết Kiêu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết