Ảnh đại diện Bình (AJ5517)
Hoàng *** Bình
02/08/1996
0972051***
Tp Hồ Chí Minh
hoangbinh96***@gmail.com
Nam
Phường Linh Xuân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết