Ảnh đại diện Sáng (AJ6203)
Hồ *** Sáng
01/08/1984
0971216***
Quảng Trị, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hacker.4***@yahoo.com.vn
Nam
khu phố *** thị trấn gio linh quảng trị
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Quảng Trị, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết