Ảnh đại diện Duyệt (AJ6483)
Nguyễn *** Duyệt
21/06/1994
0348435***
Hà Nội
nguyenvanduyet210***@gmail.com
Nam
Xã Nghĩa lâm, huyện Nghĩa Hưng,tỉnh Nam Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
4 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết