Ảnh đại diện Thọ (AJ6748)
Nguyễn *** Thọ
08/04/1981
0908399***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
truongthonguyen***@yahoo.com
Nam
*** tân an, tân đông hiệp, dĩ an
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết