Ảnh đại diện Đạt (AJ7536)
Nguyễn Thành Đạt
26/06/1994
0907053***
Tp Hồ Chí Minh
nguyentda***@gmail.com
Nam
*** / 21 Hồ Thị Kỷ Đường, Phường 1, Quận 10, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết