Ảnh đại diện Vân (AJ8751)
Nguyễn *** Vân
10/04/1993
0368678***
Tp Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
phogv***@gmail.com
Nam
An phước
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết