Ảnh đại diện Kỳ (AJ8973)
*** Kỳ
02/06/1996
0985548***
Hà Nội
nguyenvanky2***@gmail.com
Nam
Xóm Thọ Tiến Xã Quỳnh Thọ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Khác
Hà Nội
Khác
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết