Ảnh đại diện Trường (AJ9366)
*** Trường
01/08/1997
0346145***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
truonglk***@gmail.com
Nam
Xã Nam anh - Huyện nam Đàn - Tỉnh Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết