Ảnh đại diện Hiếu (AK0470)
Trần Đặng *** Hiếu
02/03/1996
0336792***
Tp Hồ Chí Minh
trandangchih***@gmail.com
Nam
*** Phạm văn hai- phường 3 - quận Tân Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Trên đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết