Ảnh đại diện Tường (AK0897)
Hồ *** Tường
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp