Ảnh đại diện Dũng (AK2087)
Đặng *** Dũng
08/04/1988
0935022***
Thừa Thiên-Huế
ktvand***@gmail.com
Nam
*** La Sơn Phu tử - Tây Lộc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Thừa Thiên-Huế
25 triệu
Luật Thuế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết