Ảnh đại diện Nguyễn (AK3563)
Trung *** Nguyễn
11/07/1983
0386657***
Hà Nội
nguyentrunghieu.sa***@gmail.com
Nam
*** Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết