Ảnh đại diện Hòa (AK3888)
Lương *** Hòa
24/10/1986
0989697***
Tp Hồ Chí Minh
dhoalu***@gmail.com
Nam
*** TA 13, Thới An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết