Ảnh đại diện Tài (AK4119)
Trần *** Tài
Thông tin nghề nghiệp

Cần Thơ
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp