Ảnh đại diện Nam (AK5136)
Lưu *** Nam
26/02/1988
0933986***
Tp Hồ Chí Minh
namlt***@gmail.com
Nam
*** - đường 11 - khu phố I - Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết